ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

“Πονούντων και νινδυνευόντων τ ακλά και μεγάλα έργα”
Μέγας Αλέξανδρος 356-323 π. Χ.

Μέσω των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργαζόμαστε, μπορούμε να σας παρέχουμε και άλλα είδη ασφάλισης όπως
• Ασφάλιση Κλοπής & Εμπιστοσύνης
• Ασφάλιση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
• Ομαδική Ασφάλιση κάθε Επιχείρησης
• Ασφάλιση Μεταφορών
• Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων
• Ασφάλισης Πιστώσεων- Εγγυήσεων
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων
• Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 2103451100

Fax: 2103412164

info@fylaktou.gr

Θράκης 6, ΤΚ 17778, Ταύρος, Αττική

Yποβολή αιτιάσεων: aitiaseis@fylaktou.gr