Ασφάλεια Cyber Risk

“Δεν πρέπει κανείς επειδή κινδυνεύει να υποκύπτει” Πλάτων 427-347 π.Χ. (Ου δει ένεκα του κινδύνου πράττειν τι ανελεύθερον)

Στη σημερινή εποχή που όλες οι διαδικασίες είναι ψηφιοποιημένες, η απώλεια και διαρροή δεδομένων δημιουργούν ευκαιρίες για επιθέσεις από επιτήδειους  που προσδοκούν στις οικονομικές απώλειες και στην διακινδύνευση της φήμης μιας εταιρίας. Ασφαλίζοντας την επιχείρηση σας για Cyber Risk προστατεύεστε από τις συνέπειες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς εμπειρογνώμονες, καθώς, και την κάλυψη οικονομικών απωλειών.  

Επιλέγοντας την ασφάλιση Cyber Risk, εξασφαλίζετε: 

  • Κάλυψη των οικονομικών συνεπειών από απώλεια ή χρήση ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων
  • Κάλυψη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων στη στρατηγική αντιμετώπιση της κρίσης
  • Κάλυψη αμοιβής νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων
  • Κάλυψη εξόδων για την αποκατάσταση, συλλογή ή αναδημιουργία δεδομένων μετά από διαρροή /παραβίαση
  • Κάλυψη της απώλειας καθαρών κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου της επιχείρησης εξαιτίας παραβίασης ασφαλείας
  • Κάλυψη αποζημίωσης και εξόδων υπεράσπισης σε περίπτωση παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο
  • Κάλυψη πληρωμών λύτρων σε τρίτους οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 2103451100

Fax: 2103412164

info@fylaktou.gr

Θράκης 6, ΤΚ 17778, Ταύρος, Αττική

Yποβολή αιτιάσεων: aitiaseis@fylaktou.gr