Ασφάλεια Οχήματος

Σύμφωνα με το Νόμο, υπάρχει η υποχρέωση σύναψης ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν προκαλέσει το προς ασφάλιση όχημα.

Η ασφάλιση του οχήματός σας είναι μια πράξη ευθύνης και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο μας και εν γένη της κοινωνίας. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης προστατεύετε τον εαυτό σας και την οικογένεια σας. Μέσω των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργαζόμαστε, σας παρέχουμε τις ιδανικότερες καλύψεις, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στις καλύτερες τιμές.
Παρέχουμε:

• Ολοκληρωμένα Πακέτα Ασφάλισης Οχημάτων
• Σύγχρονες Καλύψεις & Παροχές
• Εκπτώσεις & Προνόμια
• Φροντίδα Ατυχήματος
• Οδική Βοήθεια για όλους τους τύπους οχημάτων
• Νομική Προστασία
• Άμεση & Γρήγορη Αποζημίωση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 2103451100

Fax: 2103412164

info@fylaktou.gr

Θράκης 6, ΤΚ 17778, Ταύρος, Αττική

Yποβολή αιτιάσεων: aitiaseis@fylaktou.gr