Ασφάλεια Επιχείρησης

“Πιο δύσκολα να κρατήσεις από το να αποκτήσεις” Δημοσθένης 384-322 π.Χ.(Χαλεπώτερον το φυλάττειν του κτήσασθαι)

Η ασφάλιση της επιχείρησής, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις για την βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης σε ένα απρόοπτο γεγονός. Η καθυστέρηση επαναφοράς της λειτουργίας μιας επιχείρησης, μπορεί να έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες.  Με την εμπειρία και τη τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μπορούμε να σας προτείνουμε το πρόγραμμα ή και μεμονωμένες καλύψεις που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σας.   

  • Κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εμπορευμάτων και του εξοπλισμού από φυσικές καταστροφές, κακόβουλες ενέργειες / βανδαλισμούς / απεργίες, τυχαία γεγονότα όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, διαρροή σωληνώσεων, θραύση βιτρινών και υαλοπινάκων
  • Κάλυψη των εμπορευμάτων, εξοπλισμού και χρημάτων σε περίπτωση κλοπής και ληστείας
  • Κάλυψη του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης σε περίπτωση ατυχήματος
  • Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης χώρου έναντι τρίτων
  • Κάλυψη της Απώλειας Κερδών της επιχείρησης σε περίπτωση ζημιάς
  • Κάλυψη εξόδων όπως έξοδα πυρόσβεσης, αποκομιδή συντριμμάτων, καταστροφές στο κτήριο μετά από κλοπή, έξοδα μεταστέγασης/φύλαξης, μηχανικών/αρχιτεκτόνων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 2103451100

Fax: 2103412164

info@fylaktou.gr

Θράκης 6, ΤΚ 17778, Ταύρος, Αττική

Yποβολή αιτιάσεων: aitiaseis@fylaktou.gr