Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία ή και ιδιώτη, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους εάν αυτός θεωρηθεί υπεύθυνος.

Η Αστική Ευθύνη είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται ραγδαία και στη χώρα μας. Σήμερα, κάποιος τρίτος μπορεί να στραφεί πιο εύκολα εναντίον ενός ιδιώτη, οικογενειάρχη, επιχειρηματία ή ελεύθερου επαγγελματία. Οι απαιτήσεις που μπορεί να προκληθούν ή να αξιωθούν συνήθως προσδοκούν σε μεγάλα οικονομικά οφέλη.  

Ασφαλίζοντας, σωστά, την Αστική σας Ευθύνη, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς σας, είτε σαν ιδιώτης – οικογενειάρχης είτε σαν επαγγελματίας – επιχειρηματίας, θωρακίζεται το περιβάλλον σας και προστατεύεστε από επιτήδειους που προσπαθούν να βγάλουν έξτρα κέρδος. 

Παρέχουμε: 

  • Κάλυψη Προσωπικήςκαι Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης 
  • Κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
  • Κάλυψη Γενικής και Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης εγκαταστάσεων και χώρων
  • Κάλυψη Γενικής και Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης με οικοδομικές εργασίες
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης κοινόχρηστων χώρων
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Προϊόντος 
  • Κάλυψη Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 2103451100

Fax: 2103412164

info@fylaktou.gr

Θράκης 6, ΤΚ 17778, Ταύρος, Αττική

Yποβολή αιτιάσεων: aitiaseis@fylaktou.gr