Αρχική σελίδα

  Η Εταιρία μας

  Προϊόντα
              - Αυτοκίνητο
 - Ζωή
              - Επιχείρηση
   - Σπίτι
   - Αλλα

  Υπηρεσίες

Επικοινωνία 

ΖΩΗ


  Ανάλογα με τις ανάγκες σας διαθέτουμε τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα για τη Ζωή, τη Σύνταξη,  την εξασφάλιση των Παιδιών σας και των Επενδύσεων σας.

  

 •  Πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη για ασθένειες και ατυχήματα.

 •    
 •  Εξασφάλιση του εισοδήματός σας από ασθένεια ή ατύχημα.

 •  Ρωτήστε μας για καλύτερες τιμές στα ασφάλιστρα με τη χρησιμοποίηση του Ασφαλιστικού σας φορέα.

    Διαθέτουμε προγράμματα σύμφωνα με την ηλικία όπως:


  ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ ΥΓΕΙΑ
  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
  ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
  ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΥΓΕΙΑ

  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
  ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
  ΥΓΕΙΑ
  ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  Copyright 2005 Ασφάλειες Φυλακτού