Αρχική σελίδα

  Η Εταιρία μας

  Προϊόντα
           - Αυτοκίνητο
- Ζωή
       - Επιχείρηση
- Σπίτι
 - Αλλα

  Υπηρεσίες

Επικοινωνία


 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ


  Ασφαλίζουμε όλες τις επιχειρήσεις για καλύψεις που εσείς επιλέγετε. .

  Ρωτήστε μας για το ελεύθερο τιμολόγιο Πυρός με καλύτερες τιμές στα ασφάλιστρα και την παροχή ειδικών   όρων στις καλύψεις.
   

  Διαθέτουμε διάφορα ευέλικτα εκπτωτικά πακέτα όπως:


ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΦΩΤΙΑ - ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΘΥΕΛΛΑ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΧΙΟΝΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ
ΔΙΑΡΡΗΞΗ, ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΘΡΑΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Εάν το επιθυμείτε, μαζί με το πακέτο που θα επιλέξετε, μπορείτε να ασφαλισθείτε και με τις παρακάτω καλύψεις :
KΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ) ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ

Copyright 2005 Ασφάλειες Φυλακτού